By | May 12, 2018

Đôi khi bạn gặp phải trường hợp dữ liệu ổ cứng hoặc bộ nhớ di động USB của bạn tự nhiên biến đâu mất không dấu vết, folder chỉ toàn Shortcut. Properties thư mục thì rõ ràng dung lượng chiếm chỗ ổ cứng nhiều hơn so với nhữthư mụcng file hiện diện. Điều này chứng tỏ một số file hoặc folder đã bị ẩn đi. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc các file, thư mục ẩn không hiển thị, một trong số đó có thể là để bảo vệ an toàn cho các file mặc định không bị xóa nhầm, liên quan đến tính bảo mật hoặc bộ nhớ bị nhiễm virus…

Ở đây mình có một folder “sd card” bị ẩn mất một số file và thư mục

Để hiện file,thư mục ẩn trong win 7 bạn có thể tiến hành một trong các cách sau :

Cách 1: Mở thư mục chứa file ẩn chọn Organize -> Folder and search options

Chọn tab View trong hộp thoại Folder options , tích vào Show hidden files and folders -> Apply -> ok

Và kết quả là các file hiện ra đầy đủ để bạn có thể sử dụng.

Cách 2: Sử dụng phần mềm hiện file ẩn FixAttrb (cách này cũng khá đơn giản mà hiệu quả cao).

Trong trường hợp các file ẩn cứng đầu không chịu hiện diện, lúc này USB hoặc ổ cứng có thể đã bị nhiễm virus. Sử dụng công cụ FixAttrb để thay đổi thuộc tính các file ẩn sẽ giúp khôi phục tất cả các file đã bị virus “giấu” đi và hiện file, thư mục ẩn trong folder.

+ Download FixAttrb tại đây

+ Tiến hành chạy file FixAttrb.exe , bấm “Chọn thư mục

+ Chọn đến thư mục chưa file ẩn (của mình là “sd card “) -> bấm “Hiện các file ẩn” và để ý trong thư mục sẽ xuất hiện lần lượt các file đã bị ẩn.

Chúc thành công!

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *